free hit counter script
Print deze pagina

advies

Laatste update: 27-04-2018

Bureau Vollestaete richt zich met een integraal advies op de gehele organisatie en de weg naar een succesvolle toekomst.

Visie en strategie

Succes komt zelden vanzelf. Het begint met een duidelijke doelstelling. Zonder doel kan geen richting worden bepaald. Na gedegen intern en zonodig aanvullend extern onderzoek worden scenario’s en alternatieven ontwikkeld. Samen met de leiding van de organisatie wordt daarna op professionele wijze invulling gegeven aan een strategisch verantwoorde keuze.

De focus ligt hierbij op leiderschap: het richting geven aan de organisatie.

meer ...

Marketing en verkoop

De door de ondernemingsleiding geformuleerde strategische keuzes wordt omgezet in praktische plannen. Er wordt een realistische meetbare route uitgezet die zal leiden tot het gewenste resultaat. Marketing- en verkoopplannen staan hierin centraal.

De focus ligt hierbij op management: op een efficiënte wijze invulling geven aan de geformuleerde doelstellingen.

meer ...

Organisatie / mensen

Een gezonde en efficiënte organisatie draagt bij aan een positieve ontwikkeling van uw bedrijf. Wij adviseren u graag omtrent een flexibele organisatie die gericht is op de geformuleerde doelstelling en toekomstige ontwikkelingen.

Organisaties onderscheiden zich vooral door pro-actief handelen en door de effectiviteit van hun medewerkers: de wijze waarop kennis en vaardigheden op een klantgerichte, efficiënte manier worden benut. Wij willen u graag adviseren hoe u dit potentieel kunt ontwikkelen en managen. De focus ligt hierbij op het bewustmaken en mobiliseren van de specifieke capaciteiten die bij u en uw medewerkers op alle niveau’s (latent) beschikbaar zijn. Met respect overigens voor het eigene dat ieder individu kenmerkt en onderscheidt.

meer ...

Het inzetten van Bureau Vollestaete voor advies biedt u grote voordelen:

  • Door voor Bureau Vollestaete te kiezen kiest u voor een vaste werkstructuur: steeds worden afspraken gemaakt voor volgende bijeenkomsten. Hierdoor wordt een goede voortgang gegarandeerd en krijgt de toekomst van uw bedrijf de juiste prioriteit.
  • Bureau Vollestaete is een onafhankelijke partij en zal zich ook zo naar u opstellen. Wij zullen kritisch zijn waar nodig, ook naar de bedrijfsleiding. Een rol als ‘advocaat van de duivel’ past ons uitstekend. 
  • Wij zijn afkerig van afstandelijke adviezen en rapporten. Bureau Vollestaete wil in een betrokken rol adviseren, met u en uw medewerkers werken aan uw bedrijf van nu en haar toekomst, u terzijde staan bij veranderingen in de organisatie en de uitvoering van de samen opgestelde plannen.


Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV