free hit counter script
Print deze pagina

begeleiding en coaching

Laatste update: 27-04-2018

Het omzetten van bedrijfsplannen in praktijk, het oplossen van knelpunten, het doorvoeren van wijzigingen in de organisatie, een nieuwe marktbenadering toepassen, het herschikken van taken, al deze activiteiten hebben gemeen dat:

  • zij van groot belang zijn voor toekomstig succes
  • zij vaak over een langere periode tot stand komen
  • er veel tijd (en dus geld) in geïnvesteerd is
  • zij doorgevoerd moeten worden terwijl ook de ‘gewone’ bedrijfstaken aandacht vragen

Uw bedrijfsprocessen veranderen is daarmee geen sinecure. Enige ondersteuning kan er voor zorgen dat een goede voortgang gewaarborgd is en u de ‘total costs of change’ zo beperkt mogelijk houdt. Begeleiding zorgt er ook voor dat uw medewerkers er zich van bewust zijn welk belang er aan de voorgenomen veranderingen gegeven moet worden en hoezeer u daar als directie aan hecht.

Bureau Vollestaete kan u van dienst zijn om gewenste veranderingen succesvol door te voeren:

Individueel

  • Individuele managers kunnen worden begeleid bij het succesvol doorvoeren van veranderingen.
  • Ook kan een coachende rol worden geboden. Coaching geeft de mogelijkheid tot “sparren’ voor de daadwerkelijk praktische toepassing.. Coaching is bovendien niet alleen gericht op verandering maar ook op versterking van managementkwaliteiten en vaardigheden.

Teams

  • teams kunnen worden begeleid bij de vertaling van doelstellingen naar praktische haalbare plannen en wekafspraken.
  • Ook aan teams kan coaching worden geboden: in enkele over de tijd gespreide bijeenkomsten wordt ingegaan op de gewenste veranderingsprocessen. Hierbij komen zaken aan de orde zoals achtergronden, argumenten, gedragsverandering, werkafspraken, taakverdeling, voortgang, etc.

‘On the job’

  • bij veranderingen waarbij nieuwe vaardigheden moeten worden ontwikkeld kan in overleg worden gekozen voor begeleiding ‘on the job’ 


Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV