free hit counter script
Print deze pagina

contracting

Laatste update: 27-04-2018

U stelt prijs op een professionele invulling van uw marketingactiviteiten. Maar u merkt dat het moeilijk is deze taak in de eigen organisatie te laten uitvoeren. De aandacht voor marketing verslapt met de jaren, het is vaak meer van hetzelfde en er wordt onvoldoende ingespeeld op de mogelijkheden in de markt. De kosten van een goede marketeer zijn hoog en dit staat niet meer in verhouding tot de prestatie.

Mocht deze situatie voor u van toepassing zijn dan biedt Bureau Vollestaete u een goed alternatief. Wij nemen de marketingtaak van uw bedrijf op ons en garanderen een professionele marktbenadering. Met vaste regelmaat wordt aandacht besteed aan de problematiek van uw bedrijf.

Wij maken met u heldere afspraken over hoe u dit ingevuld wilt hebben. Deze afspraken worden opgenomen in een overeenkomst, waarin de volgende elementen kunnen worden vastgelegd:

  • welke taken wilt u door ons uitgevoerd zien?
  • voor welke periode geldt de overeenkomst?
  • met welke frequentie zullen wij met u overleggen?
  • of staan wij op afroep beschikbaar?
  • hoeveel uur per periode zullen wij aan uw marketing besteden?
  • of bieden we dit aan op projectbasis?
  • zullen wij de ontwikkelingen in uw branche voor u volgen?
  • of houdt u dit zelf bij en doet u ons die toekomen?
  • etc.

Bureau Vollestaete zal graag met u overleggen over een overeenkomst in de voor u passende vorm. U zult spoedig merken dat u op professionele en objectieve wijze ondersteund wordt terwijl de totale kosten voor u toch beduidend lager liggen. Wij zullen ons maximaal inzetten om de opbrengsten van uw onderneming te optimaliseren. Hierdoor verbetert u uw rendement van twee kanten.

Contracting biedt zekerheid voor u en voor ons. Het stelt ons daarom ook in staat hiervoor aantrekkelijke gereduceerde tarieven te hanteren.Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV