free hit counter script
Print deze pagina

marketing en verkoop

Laatste update: 27-04-2018

De maatschappij verandert in hoog tempo en markten en behoeften veranderen even snel mee. Wat gisteren volstond is vandaag niet meer optimaal. Wil men succes boeken in de verkoop dan vraagt dat een bewuste en professionele marktbenadering.

In veel bedrijven is er weinig aandacht voor een professionele commerciële prestatie. Vallen de verkopen tegen dan wordt dat al gauw geweten aan de ‘slechte markt’ of aan de inzet of de kwaliteit van de commerciële medewerkers en worden zij daar op geattendeerd. Natuurlijk mag u van uw verkopers een optimale inzet verlangen. Doorgaans echter willen zij evenzeer succesvol zijn maar ontbreekt het aan een gestructureerde en consistente aanpak.

Ook hier geldt: succes komt niet vanzelf. Succesvolle verkooporganisaties gaan zeer bewust om met hun verkooppotentieel. Men bedenkt zorgvuldig welke propositie men aan klanten wil doen. Ook wordt nagedacht over het imago en de eigen positie. Welke specifieke voordelen kan men bieden aan de klant? Hoe kan de klant worden overtuigd te kopen en te blijven kopen? Verkopen is immers overtuigen en zo kan worden vermeden dat opdrachten alleen maar op prijs worden binnengehaald.

Bureau Vollestaete wil u graag assisteren bij een succesvolle aanpak van de verkoop en een permanent commercieel bewustzijn. Wij toetsen uw commerciële plannen of stellen deze samen met u op.

marketingplan
Het marketingplan is een nadere uitwerking van de strategische keuze naar marktsegmenten, klantgroepen, producten / diensten, concurrenten, etc.

meer ...

commerciële organisatie
Zijn organisatie en mensen voldoende effectief en marktgericht om de in het marketingplan opgenomen doelen te verwezenlijken?

meer ...

commerciële functie
Hoe wordt de commerciële functie in uw bedrijf aangestuurd en uitgevoerd?

meer ...Terug naar advies

Copyright © Vollestaete BV