free hit counter script
Print deze pagina

over ons

Laatste update: 27-04-2018

Bureau Vollestaete is een kleinschalig adviesbureau, met als doel: ondernemers en bedrijven in een betrokken rol adviseren bij alle aspecten van het ondernemerschap.

Wij achten een goede toekomstgerichte visie en strategie voor ieder bedrijf van belang. Een proces van strategische planning, in weke vorm dan ook, is hiervoor onontbeerlijk.

Maar evenzeer hebben wij een zeer praktische kijk op ondernemerschap en commercie. Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook doordat wij strategische en commerciële plannen goed weten te vertalen naar praktische richtlijnen en een herkenbaar en werkbaar geheel.

Onze aanpak is er immer op gericht praktijkoplossingen te vinden en ondernemers te (blijven)  ondersteunen met een daadkrachtige aanpak.


Frans Fonk 
Ondernemers en bedrijven in een betrokken rol adviseren en praktisch terzijde staan. Dat was het doel van Frans Fonk bij de oprichting van Bureau Vollestaete. Problemen in een bedrijf vragen om een rationele aanpak. Maar het echte succes komt pas als mensen zich ervoor verantwoordelijk voelen, er de uitdaging van zien en er gezamenlijk de schouders onder zetten. Zijn kijk op ondernemen is helder: ondernemen is een prachtig vak, dat een ondernemer in staat stelt samen met zijn medewerkers een gezamenlijk doel na te streven.

Frans Fonk heeft uitgesproken ideeën aangaande marktgerichtheid. Deze komen voort uit de brede ervaring die hij heeft opgedaan in diverse managementfuncties in detailhandel en industrie. Commerciële processen zijn eenduidig van aard maar gaan vaak ten onder in organisatie- en overlegstructuren. Zijn visie is dan ook dat strategische doelstellingen duidelijk en voor de gehele organisatie herkenbaar dienen te zijn. Immers, zonder duidelijk doel is er geen richting en weinig voortgang. Een helder (commercieel) beleid, dat uitgedragen wordt naar alle geledingen van de organisatie, is voor hem daarmee een voorwaarde tot succes.

Daarnaast wil hij met top-coaching ondernemers direct terzijde staan bij organisatie- en marktvraagstukken.


Partners  
Wij willen u professioneel van dienst zijn. Maar wij beschikken natuurlijk niet over specialistische kennis op alle deelgebieden. Voor een compleet advies aan u is dit wel van belang. Voor sommige disciplines hebben wij daarom na een zorgvuldige selectie partners gekozen. Voorwaarde hierbij was eenzelfde kwaliteitsniveau en dezelfde betrokkenheid die Bureau Vollestaete kenmerkt. Coördinatie en begeleiding blijven hierbij in handen van Bureau Vollestaete en ook hiervoor garanderen wij een uitstekende prestatie.Voor de Management Drives© analyse en voor een optimale uitvoering van de trainingsactiviteiten werkt Bureau Vollestaete samen met:


Voor internet- en databasetoepassingen, e-commerce, en website ontwikkeling werkt Bureau Vollestaete samen met:Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV