free hit counter script
Print deze pagina

tarieven

Laatste update: 27-04-2018

Bedrijfsadvies wordt over het algemeen als duur ervaren. Vaak is dat ook zo, immers veel adviesbureaus en consultants hanteren een stevig tarief. Bureau Vollestaete wil u op integere wijze van dienst zijn:

Voor Advies en Topcoaching hanteren wij een zeer marktconform tarief.

Voor Contracting berekenen wij gereduceerde tarieven.

Daarnaast maken wij per opdracht een onderscheid naar werkelijke adviestaken en gerichte onderzoeks- en verbeteropdrachten. Voor deze meer standaardactiviteiten hanteren wij een aantrekkelijk basistarief, dat beduidend lager ligt en daarmee ver onder de markt blijft.

Bureau Vollestaete zal graag in een oriënterend gesprek met u overleggen over eventuele opdrachten. Voor een oriënterend gesprek brengen wij géén kosten in rekening, dit is geheel gratis. Daarna wordt de opdracht omschreven en samen met de verwachte doorlooptijd vervat in een heldere offerte. Doorgaans zal een aanzienlijk deel van de daarin verwerkte uren worden berekend tegen het aantrekkelijke basistarief. Na overeenstemming met u worden de opdracht, de prijsafspraken en de doelstellingen bevestigd in een opdrachtbevestiging. Meerkosten zullen slechts worden berekend indien gedurende de looptijd van de opdracht daarin wijzigingen worden aangebracht.

Bij de uitvoering van uw opdracht zullen wij ons maximaal inzetten en met u werken aan verbetering van het rendement van uw onderneming.Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV