free hit counter script
Print deze pagina

top-coaching

Laatste update: 27-04-2018

U als ondernemer draagt de volle verantwoording voor de door het bedrijf te volgen koers. U bent eindverantwoordelijk voor nieuwe bedrijfsplannen, het omzetten daarvan in praktijk, het oplossen van knelpunten, het doorvoeren van wijzigingen in de organisatie, de marktbenadering, het herschikken van taken, enz. U bewaakt de lange termijn, de te investeren tijd en geldelijke middelen. Daarbij dient u er voor te zorgen dat de ‘gewone’ bedrijfstaken voldoende aandacht blijven krijgen.

Uw plannen moeten eenduidig en voldoende krachtig worden gepresenteerd. Natuurlijk zult u noodzakelijke veranderingen goed inventariseren bij uw medewerkers. Maar zij kunnen vrijuit twijfelen en ook altijd bij u te rade gaan. Voor u ligt dat anders: uiteindelijk zult u beslissingen moeten nemen en doorgaans zijn deze complex en verstrekkend van aard. Soms ook met personele gevolgen. En dat terwijl u met de praktijk van alle dag uw tijd al goed gevuld krijgt.

Veel ondernemers hebben daarom behoefte aan een klankbord om de ontwikkelingen in hun bedrijf en hun zorgen en plannen eens met een gelijke te toetsen.

Bureau Vollestaete wil graag uw sparringpartner zijn, alternatieven en concepten uitwerken en desgewenst nader onderzoek verrichten. Wij zullen al onze ervaring inbrengen en in een betrokken rol onze meerwaarde als ‘buitenstaander’ voor u bewijzen.

U kunt eventuele plannen dan vrijelijk de revue laten passeren al verkeren deze nog maar in een pril stadium. En u hoeft niet bedachtzaam te opereren: vertrouwelijkheid is natuurlijk gegarandeerd. Een coachingstraject biedt u tevens het voordeel van een goede voortgang: door periodieke afspraken is progressie steeds gewaarborgd.Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV