free hit counter script
Print deze pagina

voor wie

Laatste update: 27-04-2018

Bureau Vollestaete is een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven en instellingen. Wij bieden graag onze diensten aan aan organisaties waar (commerciële) veranderingsprocessen actueel of gewenst zijn.

Bureau Vollestaete richt zich op alle bedrijven en organisaties en maakt daarin geen onderscheid naar grootte.

Wij zijn zeer goed thuis in visie en strategieprojecten voor bedrijven met een groot markt- en omzetpotentieel. Wij staan hen bij bij hun gehele bedrijfsplanning, deelplannen of projecten en voeren concrete onderzoeksopdrachten uit.

Evenzeer willen wij van meerwaarde zijn voor kleinere ondernemingen. Wij kunnen specifieke kennis aandragen die in de onderneming niet voorhanden is, de leiding ondersteunen bij te nemen beslissingen, of zelfs concrete commerciële taken helpen opzetten.

Daarnaast willen wij de ondernemer met Topcoaching terzijde staan: wij fungeren als klankbord, maar treden niet verder in de organisatie, tenzij natuurlijk wij daarvoor worden gevraagd.

Wij voelen ons ondernemer met de ondernemers en het geeft ons veel voldoening als wij uw bedrijfsprocessen kunnen verbeteren.Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV