free hit counter script
Print deze pagina

wat doen wij

Laatste update: 27-04-2018

Bureau Vollestaete is een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven en organisaties. Het dienstenpakket omvat:

 • Marktbenadering en strategiebepaling
 • Commerciële beleidsontwikkeling en implementatie
 • Marktgerichte (verkoop-) organisatie
 • Training / coaching
 • Gerichte marketing onderzoeksopdrachten

Het tempo waarin de maatschappij verandert ligt hoog. Globalisering, individualisering, internet, toenemende concurrentie, we weten er allemaal van. Moeilijker is het  in te schatten wat op termijn de gevolgen zullen zijn voor uw bedrijf. Duidelijk is dat het behoeftenpatroon van individuen en organisaties snel verandert. Dit vraagt van uw bedrijf en medewerkers ook om voortdurende aanpassing: pro-actief met zaken bezig zijn en steeds blijven veranderen en verbeteren.

Wij willen de veranderende behoefte van uw cliënten doorgronden en herdefiniëren tot een werkbaar doel voor de organisatie. In nauwe samenwerking met u en uw medewerkers willen wij verbeteringen implementeren die tot een marktgerichte en succesvolle organisatie leiden. Onze aanpak is praktisch en resultaat gericht. Doelstellingen worden vooraf duidelijk geformuleerd.

onze kwaliteiten

Specifieke vaardigheden die wij graag in willen brengen:

 • Visie aangaande strategische en marketingdoelstellingen
 • Commercieel management en beleidsontwikkeling
 • Goed ontwikkeld analytisch vermogen ten aanzien van bedrijfsprocessen en marktontwikkelingen
 • Ontwikkeling (verkoop-)organisatie
 • Aanpassing aan de werkwijze en cultuur van uw organisatie
 • In een betrokken rol adviseren, coachen en waar nodig mede uitvoeren


Terug naar boven

Copyright © Vollestaete BV